Oferta educaţională

→ învăţământ cu predare în limba română, limba engleză și franceză;
→ pregătire suplimentară pentru elevii claselor a VIII-a în vederea susţinerii examenului de Evaluare Națională;
→ pregătire intensivă pentru elevii care participă la Olimpiadele şi concursurile şcolare organizate;
→ programe în domeniul informaticii în vederea predării lecţiilor pe calculator;
→ cercuri aplicative pentru educaţie sanitară, educaţie rutieră, educaţie cultural-artistică şi sportivă;
→ activităţi extraşcolare deosebite: excursii sau expediţii, tabere de schi în ţară şi străinătate, tabere de vară;
→ alte discipline opţionale atractive;
→ asistenţă acordată elevilor şi părinţilor prin derularea unor programe de consiliere de familie cu participarea psihologului scolar.